Växjö station och kommunhus

På stationsområdet, längs Norra Järnvägsgatan i Växjö, byggs nu Växjös nya station och kommunhus. Den nya stationen och kommunhuset planeras vara klart våren 2021.

Illustrationsskiss över ett hus med glasfasad med människor som går framför.

Illustrationsskiss

Växjös nya station och kommunhus byggs i trä med dubbel glasfasad och trapphus i betong. Källarplanet är platsgjuten i betong.

Byggnaden blir totalt cirka 16 400 kvadratmeter:

  • Kommunhus, cirka 13 770 kvadratmeter. Dagens är kommunhus har dålig ventilation, är ineffektivt och har onödigt stora utrymmen. Det nya kommunhuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser.
  • Station, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska ha väntsal, butiker, restauranger med mera.
  • Växjös vardagsrum, cirka 780 kvadratmeter. Växjös vardagsrum är en allmän mötesplats som kommer att fungera som en social knutpunkt för invånare och besökare.

Varför bygger vi ett nytt kommunhus?

  • När beslutet togs 2017 visade beräkningar även på en sänkning av kostnaden för årshyran på 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Det ger även effektiviserings- och samordningsvinster, som i förlängningen ger mer till skola, omsorg och infrastruktur.
  • Det skapar bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, vilket kommer leda till att Växjö kommun i framtiden kan minska sjukskrivningar, behålla personal och vara med och konkurrera om nya medarbetare – som en attraktiv arbetsplats med ett modernt arbetssätt
  • Växjö får ett nytt kommunhus för en växande kommun. Det ger ett välkomnande till alla besökare, bättre pendlingsförutsättningar, ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor.
  • Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när nuvarande kommunhus omvandlas till lägenheter.
  • Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa är kvarteret Fabriken där det planeras för 800 parkeringsplatser och nya hyreslägenheter.
  • Växjö kommuns miljöpåverkan minskas.

I det här projektet har byggaktören Vöfab och byggentreprenören Skanska ingått i en samarbetsform som kallas partnering. Samarbetsformen innebär att byggaktören tillsammans med entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften. Det baseras på ett förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Byggherren är med vid upphandlingar inom projektet med full insyn i projektets ekonomi.

Företag och föreningar kan boka studiebesök på arbetsplatsen. Studiebesöken bokas via Skanska och de tar emot grupper om som mest 12 personer. För bokning kontakta Skanska på vsok@skanska.se.

Den 24 juni, 2019, tog byggnadsnämnden beslut om nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. I det nya bygglovet har Vöfab förtydligat hur man planerar att lösa parkeringsfrågan. Läs mer om det nya bygglovet här. Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft.

Det första bygglovet för Växjö station och kommunhus blev överklagat av länsstyrelsen och vi har därefter fått många frågor om varför bygget av Växjö station och kommunhus fick fortsätta. Byggherren får bygga även om länsstyrelsen har upphävt bygglovet men byggherren bygger på egen risk. Vi har förklarat detta mer utförligt i en text om upphävt bygglov, som du kan läsa här.

Den politiska styrgruppen som ansvarar för helheten i projektet för den nya stationen och kommunhuset samt för hela exploateringen av stationsområdet består av Anna Tenje (M), Malin Lauber (S) och Eva Johansson (C).

Den operativa styrgruppen består av Monica Skagne (kommunchef), Jessica Ulfsax-Jonasson (projektledare för det interna arbetet i nya kommunhuset) och Christer Carlsson (Vöfab:s vd).

I det här projektet finns även externa, oberoende ekonomiska granskare, som löpande följer projektets ekonomiska utveckling.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019
Trafik och stadsplanering