Södra stationsområdet

På södra stationsområdet bygger man kontor, parkeringsplatser och bostäder. En del projekt är klara medan andra pågår.

Pågående projekt:

  • Riksbyggen håller på att bygga 136 bostadsrätter. De första lägenheterna blev klara i januari 2019. De resterande blir klara under 2020. Läs mer om Riksbyggens bostäder.länk till annan webbplats
  • Södra Järnvägsgatan kommer att få tillbaka sina björkar och ha gång- och cykelbanor på båda sidor. Gatan färdigställs i takt med att husen utmed gatan blir klara. Sista delen görs klar våren 2020.

Klara projekt:

World Trade Center

World Trade Center Växjö är en modern kontorsbyggnad i sju våningar som invigdes 2016. Skanska och Kärnhem har byggt World Trade Center Växjö (WTC Växjö) som är en del av helheten i vårt stadsutvecklingsprojekt Växjö stationsområde.

I Sverige finns det idag fyra World Trade Center, varav Växjö är den fjärde staden som har byggt utifrån samma koncept. Byggnaden rymmer sammanlagt 300 arbetsplatser med en öppen utformning som ska tilltala såväl hyresgäster som besökare och bli en naturlig mötesplats i staden.

Materialet som har använts för WTC Växjö är bland annat glas, trä och sten med lång hållbarhet. Huset är energieffektivt i alla val och lösningar. WTC Växjö erbjuder de mest miljövänliga kontoren i staden. Målsättningen är att bli certifierad enligt Leed Platinum.

Södra bantorget

Södra bantorget är en ny mötesplats framför World Trade Center. Här finns det korttidsparkering, sittplatser och grönska. Ersättningsbussarna stannar här. Torget invigdes 2017.

Bild på mur, människor på muren, pojke i brons, torg.

Södra bantorget invigdes augusti 2017.

Drottninggatan

Drottninggatan är en ny kvartersgata och parkering för boende och resenärer. Gatan öppnades 2018.

Västerbron

Västerbron är ett nytt stråk som binder samman centrum med stadsdelen Söder och är ett lättare sätt passera över spåren från väster. Västerbron öppnades 2014. Bron är byggd av limträ och glas.

En vit bro med stora fönster över tågräls.

Västerbron öppnades juli 2014.

Västerbrotorg

Västerbrotorg ligger på södra sidan av Västerbron mot Södra Järnvägsgatan och är ett nytt torg med träd, sittplatser och 90 cykelparkeringar. Under torget har det lagts markvärme vilket gör ytan snöfri året om. Torget invigdes 2018.

Bostäder

  • HSB har byggt bostadsrätter i två etapper. I den första etappen byggdes 81 bostadsrätter som blev klara 2017. Den andra etappen inkluderade 76 bostadsrätter som blev klara 2018.
  • Kärnhem har byggt 48 bostadsrätter. Bostäderna blev klara 2017.
  • Skanska har byggt 53 lägenheter. Bostäderna blev inflyttningsklara 2017.
  • Växjöbostäder har byggt 54 lägenheter. Lägenheterna var inflyttningsklara 2017.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2019
Trafik och stadsplanering