För att kunna skicka ut SMS om störningar (vägarbeten, avstängningar med mera) inom stadsutvecklingsprojektet Växjö stationsområde behöver vi behandla och spara dina personuppgifter.

Det är i huvudsak ditt mobilnummer som vi behöver behandla och spara. Vi behandlar däremot aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för vår verksamhet. De personuppgifter vi behandlar har vi fått från dig som registrerat dig till SMS-tjänsten. Om du inte vill lämna de personuppgifter som vi behöver för tjänsten kan följderna bli att vi inte kan skicka ut SMS till dig.

Vi tillämpar alltid gällande personuppgiftslagstiftning när vi behandlar dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling är allmänt intresse. Du har när som helst rätt att avregistrera dig från att få fler SMS-utskick. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som projektet pågår det vill säga fram till och med 2030, dock gallras dina uppgifter när du meddelar att du inte längre vill ha något utskick.

Den digitala SMS-tjänsten administreras av ett system som heter IP1.SMS.

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är kommunstyrelsen. För att utöva dina rättigheter och exempelvis begära ett registerutdrag kan du vända dig till kommunstyrelsen genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till info@vaxjo.se.

Växjö kommun har även ett dataskyddsombud som du kan vända dig till genom att ringa 0470-410 00 eller skicka e-post till dataskyddsombud@vaxjo.se

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats. Hos Datainspektionen hittar du även mer information om bland annat dataskyddsförordningen och dina rättigheter.