Ordlista

Här har vi samlat och förklarat några ord som används ibland när vi beskriver byggprojekt. På så sätt kan det var lättare för dig att följa med.

Arkitekttävling är ett sätt att få fram den optimala föreningen av form, funktion och ekonomi, och samtidigt välja den bästa arkitekten för ett byggprojekt. I detta fall för Växjös nya stads- och stationshus.

Arkitekt är den person som ritar/gestaltar byggnaden.

Upphandling är en process för inköp av varor eller tjänster med mera, som görs av exempelvis kommunen, och som regleras av lagar och regler.

Beställare är den som beställer uppdraget. När det gäller bygget av det nya stads- och stationshuset är det Växjö kommun och Jernhusen som är beställare.

Byggherre är den som utför byggprojektet, oftast ett byggföretag som exempelvis Skanska. När det gäller bygget av stads- och stationshuset är det Vöfab som är byggherre.

Byggentreprenör är det företag som bygger själva byggnaden. Oftast har de flera underentreprenörer som ansvarar för olika delar, exempelvis för el, golv och så vidare. 

LOU är Lagen om offentlig upphandling.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2017
Trafik och stadsplanering