Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Vattentorget

Vid Vattentorget bygger vi under vintern 2017/2018 en ny mötesplats med sittplatser och trädäck ned mot vattnet. Färdigt våren 2018.

Hösten 2016 byttes betongplattorna ut på Vattentorget. Nu påbörjar vi etapp 2 i utvecklingen av Vattentorget, nämligen att knyta samman den norra bryggan (längs med IOGT-NTO) med den nord-sydliga bryggan (längs med lasarettet) och avsluta med trappor ned mot vattnet. Torget kommer också att kompletteras med attraktiva sittplatser.

Illustration över hur nya Vattentorget kommer att se ut

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2018
Trafik och stadsplanering