Trästaden

Växjös miljö och hållbarhetsarbete handlar om att se varje insats på miljöområdet som delar av en större helhet. Träbyggande i Växjö, med sina väl dokumenterade klimatfördelar, är en del av denna helhet.

Trähus byggs i Växjö.

Varför bygga i trä?

Ett hus har ett långt liv och det kan delas in i tre faser: i första fasen byggs huset, i andra fasen används huset och i tredje fasen så rivs huset. För att bygga hållbart så måste huset kunna stå kvar länge. Det ska även orsaka så liten påverkan på miljön och människan som möjligt i alla tre faser av sitt liv.
Det är hållbart att bygga i trä. Skogen ger råvaror och energi i ett ständigt kretslopp. Trä lämpar sig väl för ett modernt byggande. Trä är enkelt att arbeta med och lätt att transportera. Väggar och bjälklag kan byggas och sättas ihop till större delar – så kallade element – på fabriksgolvet. Där är det torrt och arbetet kan göras med hög noggrannhet. På byggplatsen sätts elementen snabbt ihop till ett hus.

Växjö träbyggnadsstrategi

Växjö kommun värnar om miljön och det genomsyrar allt arbete som vi gör. Som en del i vårt miljöarbete har vi tagit fram en träbyggnadsstrategi för Växjö: Växjö – Europas första moderna trästad. Strategin ska få fler att bygga i trä, både kommunens bolag och byggindustrin i övrigt. År 2015 var vårt mål att 25 procent av alla nya hus som byggs av kommunkoncernen ska vara byggda i trä. År 2020 vill vi ha ökat den andelen till 50 procent. Från 2020 kommer vi kräva någon form av klimatdeklaration.

 

Välle Broar

Välle Broar ligger i södra delen av Växjö och är ett av våra träbyggnadsprojekt. Här byggs det bostäder av olika slag, bland annat studentbostäder. Området Välle Broar breder ut sig över en stor yta och de olika delarna har olika namn. I dagsläget pågår dels byggnation vid Vallen, Pelarsalen, Torparängen och Limnologen Syd. Projektet Välle Broar har pågått under en längre tid. En del av byggprojekten i området är redan färdiga, såsom till exempel de fyra bostadshusen vid Trummens strand (Limnologen) och de två passivhusen i Portvakten.
Vallen är en del av Välle Broar där du hittar upplåtelseformerna hyresrätter, bostadsrätter, ägarrätter och ägarlägenheter. Växjö kommun har en ambition att öka mångfalden i ägandet av sin bostad genom olika upplåtelseformer. Läs mer om Välle Broar här.

 

Ett urval av träbyggnader i Växjö

Läs mer om och se bilder på ett urval av träbyggnader i broschyren "Växjö bygger i trä" som du hittar under Relaterade dokument.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2018
Trafik och stadsplanering