Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här planeras det för en ny förskola, cirka 300 bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Vision Torparängen

Förutom bostäder och en ny förskola kommer det även att byggas ett mindre antal villor, en begravningsplats och en ny områdespark. Londons koloniförening kommer att ha kvar sin odling i området.

Vår vision av Torparängen

Här ser du Växjö kommuns vision av Torparängen. Med bilden vill vi visa hur de nya kvarteren, platserna och stråken kommer att se ut och harmonisera med befintlig miljö.
Klicka här för att se bilden i full storlek.

Ny områdespark för aktivitet och rekreation

Torparängen omges av fina naturområden. Vårt mål är att utveckla den naturmark som finns idag och skapa en unik områdespark med plats för friskvård, lek och blommande grönska. Nedanför gamla fotbollsplanen, vid Södra Bergundasjön, ska en brygga byggas som blir en trevlig mötesplats för boende i området. På grund av oklarheter kring arkeologi så ha arbetet med områdesparken stått stilla sedan mars 2018. Växjö kommun har nu fått de tillstånd som krävs från länsstyrelsen och arbetet planeras att återupptas i juni 2019.

Parkområde med träd, lekande barn och fotgängare.

Här bygger vi en områdespark för lek och rekreation. Byggstart våren 2018.

Tunnelprojekt på Torparängen

Under vintern 2017 och våren 2018 hade konstnären Ossian Gustafsson och elever från Furutåskolan ett samarbete för att att gestalta och smycka tunneln under Torparvägen. I projektet, som heter Arbor imago, har Ossian hämtat inspiration från trädet. Eleverna har fått hjälpa till genom att karva ut symboler i träbitar utifrån vad dem förknippar med platsen. Samarbetet dokumenterade i 3 små filmer som du kan se här nedanför. Tunneln invigdes i juni 2018.

Eleverna skissar symboler och idéer växer fram

Nu börjar tunnelprojektet. Kerstin som är träslöjdslärare på Furutåskolan instruerar eleverna i arbetet och de får börja skissa på sina symboler.

Dags att börja karva!

Här berättar Ossian vad tanken är bakom projektet. Eleverna börjar sitt arbete med att karva ut symboler i träbitar och vi får ta del av några kreativa exempel.

Processen att gjuta träbitarna

Nu är Ossian tillbaka i sin studio i Göteborg för att påbörja sista delen av konstverken som eleverna varit med och tagit fram.

Förskola och hyresrätter på Torparängen

Pure Housing håller på att bygga en ny förskola för 80-100 barn och 26 stycken hyresrätter på Torparängen. Förskolan kommer att drivas av Växjö Fria Förskola. Förskolan och hyresrätterna kommer att ligga runt en en stor grönskande gård som öppnar sig mot den nya områdesparken och Södra Bergundasjön i väster. Förskolan kommer står klar i augusti 2019.

Läs mer om projektet på Pure Housings webbplats.länk till annan webbplats

Lekande barn i grönt gräs vid lägenhetskomplex och förskola.

The Pure Circle AB planerar att bygga en förskola och hyresrätter.

SverigeBogården

SverigeBogården kommer att bygga 20 hyreslägenheter i radhusform på Torparängen.

Läs mer om projektet på SverigeBogårdens webbplats.länk till annan webbplats

3D-modell av radhus vid en väg.

SverigeBogården planerar att bygga 13 radhus.

Fagnes

Fagnes kommer att bygga 23 radhus med bostadsrätt i två etapper. Den första etappen är inflyttningsklar i juni 2019. Byggnationen av den andra etappen startar under våren 2019 med inflyttning årsskiftet 2020/2021. Fagnes bygger två olika hustyper. Hustyp A med fem rum och kök på cirka 125 kvadratmeter och hustyp B på cirka 110 kvadratmeter.

Läs mer om projektet på Fagnes webbplats.länk till annan webbplats

Radhus i ljust och mörkt trä med uteplatser.

Fagnes planerar för ett radhusområde med privata trädgårdar.

Bovieran

Bovieran planerar att bygga bostäder för seniorer. De bygger ett unikt, grönt boende med växter från hela världen – med fokus på hjärta, avkoppling och trygghet för mycket gemenskap i den inglasade vinterträdgården på 1600 kvadratmeter. Inflyttning sker i början av mars 2019.

Läs mer om projektet på Bovierans webbsida.länk till annan webbplats

Lägenhetsbyggnad med balkonger och fotgängare i förgrunden.

Bovieran planerar att bygga seniorbostäder på Torparängen.

Derome

Derome kommer att bygga cirka 150 lägenheter, både villor, hyresrätter och bostadsrätter. Lägenheterna blir 1 till 5 rum och kök. Området kommer att bestå av trähus i olika höjder som skapar trivsamma gårdar och rum av olika karaktär.

Läs mer om projektet på Deromes webbplats.länk till annan webbplats

3D-modell av flera trähus belägna vid en sjö.

Derome planerar för både bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Arketyphus

Arketyphus kommer att bygga 14 parhus i tre plan med total boyta på 160 kvadratmeter, upp till 6 sovrum. Konstruktionen gör att bostäderna kan anpassas till livets olika faser.

Läs mer om projektet på Arketyphus webbplats.länk till annan webbplats

Arketyphus radhus

Arketyphus bygger 14 stycken hus i parhusformat.

OBOS

OBOS bygger 10 radhus i två plan med öppen planlösning och stora umgängesytor. Vissa av husen kan få en penthousevåning. Bostäderna är på cirka 138 till 153 kvadratmeter. De första 5 husen är byggda och i mars 2019 startar byggnationen av resterande 5 hus. Försäljning pågår.

Läs mer på OBOS webbplatsplats.länk till annan webbplats

3D-modell av radhus på två plan med träd, buskage och människor vistandes på husets balkong.

OBOS planerar att bygga radhus på Torparängen.

Torparängen blir träbyggnadsprojekt

Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga höga hus i trä. I byggprojektet Torparängen skapas en ny träbyggnadsarena för Växjö. Här får nu Linnéuniversitetet möjlighet att i ett forskningsprojekt studera hela processen, från planering till färdig byggnation i samarbete med Växjö kommun, VKAB och byggherrarna på området. Projektet har pågått sedan 2016 och avslutas under våren 2019.

Läs mer om träbyggnadsprojektet här.

Bakgrund och fakta om projektet

Växjö stad är levande och förändras ständigt. Under lång tid har Torparängen varit hemmaplan för såväl Växjö BK:s fotbollsverksamhet som för koloniområdet London. Fotbollsklubben har nu flyttat sin verksamhet till Sportfältet och därför kan marken användas till annat.

På Torparängen finns det spår av torp som en gång har tillhört Theleborgs gods. Här finns stenrösen, igenväxta betesmarker och ett stort antal körsbärsträd. Torpen byggdes resdan på 1700-talet och i dem bodde torpare som arbetade åt godsägare på Teleborg. Theleborgs gods bildades efter att ett flertal egendomar i trakten slagits ihop. Mot slutet av 1800-talet fick en del torp nya namn, exempelvis Paris, Lybäck och Hamburg.

Här vill vi ta tillvara platsens historia och samtidigt bygga ett helt nytt bostadsområde där även sjökanten ska bli ett ställe för rekreation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Trafik och stadsplanering