Torparängen

Torparängen ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Här planeras det för  en ny förskola, 250 bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Förutom bostäder och en ny förskola kommer det även att byggas en begravningsplats och göra det möjligt att fortsätta med koloniodling. På området kommer det även att finnas 6 villatomter.

Vision Torparängen

Vår vision av Torparängen

Här ser du Växjö kommuns vision av den nya stadsdelen Torparängen som håller på att växa fram i Växjö. Med bilden vill vi visa hur de nya kvarteren, platserna och stråken kommer att se ut och harmonisera med befintlig miljö. Klicka här för att se bilden i full storlek.

Tunnelprojekt på Torparängen

Under vintern 2017 och våren 2018 kommer konstnären Ossian Gustafsson tillsammans med elever från Furutåskolan att gestalta och smycka tunneln under Torparvägen. Projektet kallas Arbor Imago där Ossian hämtat inspiration från trädet. Eleverna har fått hjälpa till genom att karva ut symboler i träbitar utifrån vad dem förknippar med platsen. Följ Ossian och elevernas arbete genom att spana in filmerna nedanför. Tunneln beräknas klar i maj 2018.

Eleverna skissar symboler och idéer växer fram

Nu börjar tunnelprojektet. Kerstin som är träslöjdslärare på Furutåskolan instruerar eleverna i arbetet och de får börja skissa på sina symboler.

Dags att börja karva!

Här berättar Ossian vad tanken är bakom projektet. Eleverna börjar sitt arbete med att karva ut symboler i träbitar och vi får ta del av några kreativa exempel.

Processen att gjuta träbitarna

Nu är Ossian tillbaka i sin studio i Göteborg för att påbörja sista delen av konstverken som eleverna varit med och tagit fram.

Ny områdespark för aktivitet och rekreation

Torparängen omges av fina naturområden. Vårt mål är att utveckla den naturmark som finns idag och skapa en unik områdespark med plats för friskvård, lek och blommande grönska. Du kommer att nå Torparängen genom två nya infarter från Torparvägen. Nedanför gamla fotbollsplanen, vid Södra Bergundasjön, ska en byggas som blir en trevlig mötesplats för boende i området. Bygget startar mars/april 2018 och planteringarna görs hösten 2018.

Parkområde med träd, lekande barn och fotgängare.

Här bygger vi en områdespark för lek och rekreation. Byggstart våren 2018.

Förskola och hyresrätter på Torparängen

Pure Housing kommer att bygga en förskola för 80-100 barn och 26 stycken hyresrätter på Torparängen. Förskolan och bostäderna kommer att forma sig runt en stor grönskande gård och byggas i trä som är det genomgående materialet för husbyggnation på Torparängen. Beräknad byggstart 2017/2018.

Läs mer om projektet på Pure Housings webbsida.länk till annan webbplats

Lekande barn i grönt gräs vid lägenhetskomplex och förskola.

The Pure Circle AB planerar att bygga en förskola och hyresrätter.

SverigeBogården

SverigeBogården kommer att bygga 13 radhus på Torparängen. Radhusen kommer att bli 118 kvadratmeter med möjlighet till fem sovrum, kök, vardagsrum och två badrum.

Läs mer om projektet på SverigeBogårdens webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av radhus vid en väg.

SverigeBogården planerar att bygga 13 radhus.

Fagnes

Fagnes kommer att bygga 23 radhus av två olika typer i trä som skiljer sig från varandra i storlek och uttryck. Hustyp A med fem rum och kök på cirka 125 kvadratmeter och hustyp B på cirka 110 kvadratmeter. Det blir ett radhusområde med utemiljö och privata trädgårdar. Byggstart vintern 2017/2018.

Läs mer om projektet på Fagnes webbplats.länk till annan webbplats

Radhus i ljust och mörkt trä med uteplatser.

Fagnes planerar för ett radhusområde med privata trädgårdar.

Bovieran

Bovieran planerar att bygga bostäder för seniorer. De bygger ett unikt, grönt boende med växter från hela världen – med fokus på hjärta, avkoppling och trygghet för mycket gemenskap i den inglasade vinterträdgården på 1600 kvadratmeter. Försäljningen planeras starta under första kvartalet 2017.

Läs mer om projektet på Bovierans webbsida.länk till annan webbplats

Lägenhetsbyggnad med balkonger och fotgängare i förgrunden.

Bovieran planerar att bygga seniorbostäder på Torparängen.

Derome

Derome kommer att bygga 153 lägenheter, både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Lägenheterna blir 1 till 5 rum och kök. Området kommer att bestå av trähus i olika höjder som skapar trivsamma gårdar och rum av olika karaktär. 

Läs mer om projektet på Deromes webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av flera trähus belägna vid en sjö.

Derome planerar för både bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Arketyphus

Arketyphus kommer att bygga 14 radhus i tre plan med total boyta på 160 kvadratmeter, upp till 6 sovrum. Konstruktionen gör att bostäderna kan anpassas till livets olika faser.  Planerad byggstart i början på 2019.

Läs mer om projektet på Arketyphus webbplats.länk till annan webbplats

Arketyphus radhus

Arketyphus bygger 14 stycken hus i parhusformat.

OBOS

OBOS bygger 10 radhus i två plan med öppen planlösning och stora umgängesytor. Vissa av husen kan få en penthousevåning. Bostäderna är på cirka 138 till 153 kvadratmeter. Försäljning pågår.

Läs mer på OBOS webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av radhus på två plan med träd, buskage och människor vistandes på husets balkong.

OBOS planerar att bygga radhus på Torparängen.

Torparängen blir träbyggnadsprojekt

Växjö kommun var tidigt ute med att satsa på modern träbyggnation och att bygga höga hus i trä. I byggprojektet Torparängen skapas en ny träbyggnadsarena för Växjö. Här får nu Linnéuniversitetet möjlighet att i ett forskningsprojekt studera hela processen, från planering till färdig byggnation i samarbete med Växjö kommun, VKAB och byggherrarna på området. Projektet pågår från 2016-2020.

Läs mer om träbyggnadsprojektet här.

Bakgrund och fakta om projektet

Växjö stad är levande och förändras ständigt. Under lång tid har Torparängen varit hemmaplan för såväl Växjö BK:s fotbollsverksamhet som för koloniområdet London. Fotbollsklubben har flyttat sin verksamhet till sportfältet och därför kan marken användas till annat.

I större delen av Torparängen finns det spår av torp som en gång har tillhört Theleborgs gods, där man kan hitta stenrösen, igenväxta betesmarker och ett stort antal körsbärsträd.

Torpen byggdes resdan på 1700-talet och i dem bodde torpare som arbetade åt godsägare på Teleborg. Theleborgs gods bildades efter att ett flertal egendomar i trakten slagits ihop. Mot slutet av 1800-talet fick en del torp nya namn, exempelvis Paris, Lybäck och Hamburg.

Här vill vi ta tillvara platsens historia och samtidigt bygga ett helt nytt bostadsområde där även sjökanten ska bli ett ställe för rekreation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Trafik och stadsplanering