Ringsberg/Kristineberg

Nu är programmet med idéer för gestaltning och fysisk miljö på området Ringsberg/Kristineberg klart.

Kommunstyrelsen har godkänt rapporten och beslutat att gå vidare med planerna för ett bryggeri och bistro på området, som i förlängningen planeras att bli ett centrum för kultur.

Utvecklingsplanen är färdig. Ta gärna del av den och planerna för området bland Relaterade länkar nedan.

I fortsättningen kommer nyheter som har med utvecklingen av området att göra att publiceras här på webben. Information om de fortsatta planerna på bryggeriet kommer att erbjudas alla som bor i området eller på annat sätt är berörda. 

Berättelser från förr i tiden

Vaktstugan

Visste du att området kan ha Växjös äldsta hus? Ingen vet hur gammalt det lilla reveterade huset vid Kulturskolans infart är. Huset kallas för vaktstugan. Det finns utmärkt på 1875-års stadskarta, men är troligen mycket äldre än så. Det är tänkbart att huset har flyttats till området under 1800-talet då det inte har ett stadsmässigt byggnadssätt.

Krigsbrandsdamm

Det finns en krigsbrandsdamm under Ringsbergsparkens grönska. Under Kalla kriget uppfördes underjordiska betongcisterner i Växjö med släckvatten att kunna nyttja efter fientligt bombanfall. Den cirkelrunda betongkonstruktionen är 3 meter djup och har en inre diameter på 13 meter. Totalt lagras här cirka 400 kubikmeter vatten. Anläggningen har två inspektionsluckor tillika slang och öppningsluckor. Dammen fyller än i dag sin funktion och kontrollansvaret vilar på Värends räddningstjänst.

Kristinebergs bryggeri

Under början av 1900-talet fanns en av Växjös största industrier i Kulturskolans lokaler. Här bryggdes öl under namnet Kristinebergs bryggeri. Under Kulturskolans parkering ligger delar av bryggeriets gamla jäskammare gömd.

Plantskola

Ringsberg/Kristineberg har till mesta del har bestått av odling. Här har funnits en storstilad plantskola med tusentals buskar och träd till försäljning. Även det gamla folkskoleseminariet, nuvarande Ringbergskolan, hade en egen trädgård för att lära ut trädgårdsskötsel till studenterna. Hela sänkan mellan Ringsberg och Kristineberg var då täckt av trädgårdsland.

Rut Grubb

Växjöfängelset var ett av landets första cellfängelser som togs i bruk 1848. 1938 tillträdde doktor Rut Grubb tjänsten som Sveriges första kvinnliga fängelsedirektör. Rut var en föregångare inom många områden och blev en välkänd och erkänd Växjöprofil.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering