Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 400 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel under den stora bilvägen för gång- och cykeltrafik. Förutom bostäder, gångstig och lekpark kommer det även att byggas en cykelbana över sjöns norra spets. Den kommer att knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum. Under 2019 kommer ett antal villatomter att släppas på området.

Norra Bergundasjön lagunen

Vår vsion på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden. Bild: WSP

Gångstråk utmed västra delen av stranden

Stora delar av gångstråket utmed västra stranden på Bredvik är klart. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön. 

ETC Bygg Bredvik

ETC Bygg planerar att bygga 45 hyresrätter på Bredvik.

ETC Bygg planerar att bygga 45 hyresrätter

ETC Bygg planerar att bygga 45 hyreslägenheter på Bredvik. Lägenheterna kommer att variera mellan ett till fyra rum och kök. Alla lägenheter kommer att ha balkong och de boende kommer även ha odlingsmöjligheter i växthus samt tillgång till elbilspool. Beräknad byggstart sommaren 2019.

Läs mer om projektet på ETC Byggs webbsida.länk till annan webbplats

Eksjöhus Bostad Bredvik

Eksjöhus Bostad planerar att bygga 18 radhus på Bredvik.

Eksjöhus Bostad planerar radhus på Bredvik

Eksjöhus Bostad planerar att bygga 18 radhus på 115 kvadratmeter i två våningar. Husen kommer vara industriellt närprodicerade i trä och fasaderna på husen kommer att bestå av slät, stående träpanel i olika dimensioner för att skapa variation, djup och liv. Fasaderna har flera nyanser av terrakotta som tillsammans med grå kulörer skapar en helhet. Preliminär byggstart hösten 2018.

Läs mer om projektet på Eksjöhus webbsida.länk till annan webbplats

APP bygger radhus på Bredvik

APP Properties planerar att bygga 14 bostadsrätter på Bredvik,

APP Properties planerar bostadsrätter på Bredvik

APP Properties planerar att bygga 14 bostadsrätter på 120 kvadratmeter fördelat på två våningsplan och parhus på 90 kvadratmeter i ett plan. Samtliga hus byggs i trä med egna parkeringsplatser på uppfarten, trädgård och stora trädäck på baksidan. Planerad byggstart hösten 2018.

Läs mer om projektet på APP Properties webbsida.länk till annan webbplats

Växjöbostäder Bredvik

Växjöbostäder planerar att bygga 70 hyresrätter på Bredvik.

Växjöbostäder planerar att bygga 70 hyresrätter på Bredvik.

Lägenheterna blir två till fyra rum och kök. Växjöbostäder kommer i sitt projekt bygga hus med låg energiförbrukning, laddstolpar för elbil och cykelpool. Dessutom kommer det finnas möjligheter till odling. Planerad byggstart under 2019.

Läs mer om projektet på Växjöbostäders webbsida.länk till annan webbplats

OBOS Kärnhem bygger bostadsrätter i Bredvik

OBOS Kärnhem bygger 24 par- och radhus på Bredvik

OBOS Kärnhem bygger 24 par- och radhus på Bredvik

OBOS Kärnhem bygger just nu Brf Grönskan bestående av 24 rad- och parhus på 105 kvm. Bostäderna har flera alternativa planlösningar med upp till fyra sovrum. Planerad inflyttning är vintern 2019. Kvarteret får grusade gångvägar som kommer att fungera som passager genom kvarteret och i mitten kommer det att finnas en umgängesyta med pergola och sandlåda. Försäljning pågår.

Läs mer om projektet på OBOS Kärnhems webbsidalänk till annan webbplats.

Obos Kärnhem bygger radhus på Bredvik

OBOS Kärnhem bygger 12 radhus på Bredvik

OBOS Kärnhem bygger 12 radhus på Bredvik

Radhusen på 112 kvm blir OBOS Kärnhems tredje kvarter i Bredvik. De 12 radhusen byggs i två plan och har alla en egen uteplats och trädgård som vetter mot Södra Bergundasjön. Planerad säljstart våren 2019 med planerad inflyttning sommaren 2020.

Läs mer om projektet på OBOS Kärnhems hemsida.länk till annan webbplats

3D-bild av OBOS planerade äganderätter och bostadsrätter.

OBOS bygger äganderätter och bostadsrätter.

OBOS planerar för bostäder med lekfull utformning

OBOS planerar att bygga 8 stycken äganderätter och 26 stycken bostadsrätter. Lägenheterna kommer att bli 58 till 125 kvadratmeter och ha både stomme och fasad i trä. Det kommer att skapas uteplatser och trädgårdar som blir en lummig och sammanhängande gårdsmiljö i kvarteret. Planerad byggstart under 2019.

Läs mer om projektet på OBOS webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av gråbruna trähus vid en väg med fotgängare.

Värendshem AB planerar för 51 lägenheter med byggstart 2018.

Värendshem AB planerar för 51 lägenheter

Här planerar Värendshem AB att bygga tre flerbostadshus med totalt för 51 lägenheter. Varje huskropp kommer att bestå av tvåor och treor. Utgångspunkten i deras projekt är att ta vara på platsens karaktär med hänsyn till närheten av Norra Bergundasjön, naturlandskapet och gestaltningen av det nya området.

Läs mer om projektet på Värendshem AB webbplats.länk till annan webbplats

Kärnhem bygger 23 radhus på Bredvik

Kärnhem bygger 23 radhus på Bredvik.

OBOS Kärnhem bygger bostadsrätter på Bredvik - färdigbyggt

OBOS Kärnhem bygger 23 radhus på 105 kvadratmeter i den första av fyra etapper. Varje radhus får en liten trädgård, uteplats och gemensamma ytor med pergola. Planerad inflyttning under hösten 2018.

Läs mer om projektet på OBOS Kärnhems webbsida.länk till annan webbplats

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Pär Lagerkvist skola - färdigbyggt

Vöfab har byggt en ny förskola och skola i Bredvik. Den nya skolan ersätter nuvarande Bergundaskolan och har plats för cirka 1000 elever. Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar under våren 2017.

Läs mer om projektet på Vöfabs webbsida.länk till annan webbplats

Bakgrund och fakta om projektet

Detta är ett projekt som ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken. Detaljplanen godkändes i början av 2014 och syftet med den är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder av olika slag med tillhörande service.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2019
Trafik och stadsplanering