Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 450 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

Bredvik ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken. Förutom bostäder, gångstig och lekpark kommer det även att byggas en gång- och cykelbana över sjöns norra spets.

Vad händer nu?

Cykelväg

I Bredvik planerar vi för att bygga en gång- och cykelväg över sjöns norra spets. Den kommer att knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum. Längs den nya gång- och cykelvägen kommer det bland annat att finnas bryggor, sandstrand och grillplats. Arbetet med cykelvägen är igång och kommer att pågå under 2020.

Illustrationsbild över hur vallen kommer att se ut

Visionsbild på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden med cykelbana och sandstrand.

Vår vision på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden.

Räppevallen

Kommunen och Räppe GoIF har tillsammans jobbat fram ett alternativ för en ny placering för Räppevallen. Den nya platsen ligger längs med Bergsnäsvägen. Kommunen planerar att bygga en likvärdig anläggning som den föreningen har i dag. Anläggningen består av två 11-mannaplaner och en 7- mannaplan samt ett klubbhus med 6 omklädningsrum.

Illustrationsbild över Räppevallen.

Karta över nästa etapp i Bredvik.

Utbyggnad av gata samt vatten och avlopp i södra delen

Just nu pågår arbetet med nästa etapp i Bredvik. Området ligger söder om torpet Hagen och innefattar ny gata (blå markering på kartan) samt nya vatten- och avloppsledningar (röd och grön markering). Vi kommer även att bygga ut Bredviksvägen fram till Bergundavägen (väg 710).

Entreprenaden av gata och ledningar påbörjades i april och beräknas vara klart i oktober. Södra delen består främst av villatomter som kommer att säljas genom tomtkön.

Bostäder

Vad har hänt?

Gång- och cykelväg

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik under den stora bilvägen.  

Vi har även byggt ett gångstråk utmed västra stranden. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön. 

Bostäder

OBOS Kärnhem har byggt 23 radhus och 24 rad- och parhus.

Eksjöhus Bostad har byggt 18 radhus.

Eksjöhus webbsidalänk till annan webbplats

Växjö kommun har sålt villatomter i Bredvik.

Pär Lagerkvist skola

Växjö Fastighetsförvaltning AB, Vöfab, har byggt en ny förskola och skola. Den nya skolan ersätter Bergundaskolan och har plats för cirka 1 000 elever. Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar våren 2017.

Vöfabs webbsidalänk till annan webbplats

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Trafik och stadsplanering