Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 400 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

Bredvik ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken. Förutom bostäder, gångstig och lekpark kommer det även att byggas en cykelbana över sjöns norra spets.

Visionsbild på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden med cykelbana och sandstrand.

Vår vision på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden. Bild: WSP

Vad händer nu?

Cykelväg

I Bredvik planerar vi för att bygga en cykelväg över sjöns norra spets. Den kommer att knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum. Planerad byggstart hösten 2019.

Bostäder

ETC Bygg planerar att bygga 45 hyreslägenheter på Bredvik. Läs mer om projektet på ETC Byggs webbsida.länk till annan webbplats

Eksjöhus Bostad planerar att bygga 18 radhus. Läs mer om projektet på Eksjöhus webbsida.länk till annan webbplats

APP Properties planerar att bygga 14 bostadsrätter. Läs mer om projektet på APP Properties webbsida.länk till annan webbplats

Växjöbostäder planerar att bygga 70 hyresrätter. Läs mer om projektet på Växjöbostäders webbsida.länk till annan webbplats

OBOS Kärnhem bygger 24 rad- och parhus. Läs mer om projektet på OBOS Kärnhems webbsidalänk till annan webbplats.

OBOS Kärnhem bygger 12 radhus. Läs mer om projektet på OBOS Kärnhems hemsida.länk till annan webbplats

OBOS planerar att bygga 8 äganderätter och 18 bostadsrätter. Läs mer om projektet på OBOS webbsida.länk till annan webbplats

Värendshem AB planerar att bygga tre flerbostadshus med totalt för 51 lägenheter. Läs mer om projektet på Värendshem AB webbplats.länk till annan webbplats

Vad har hänt?

Gång- och cykelväg

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel för gång- och cykeltrafik under den stora bilvägen.  

Vi har även byggt ett gångstråk utmed västra stranden. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön. 

Bostäder

OBOS Kärnhem har byggt 23 radhus i den första av fyra etapper. Läs mer om projektet på OBOS Kärnhems webbsida.länk till annan webbplats

Pär Lagerkvist skola

Vöfab har byggt en ny förskola och skola. Den nya skolan ersätter Bergundaskolan och har plats för cirka 1 000 elever. Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar våren 2017. Läs mer om projektet på Vöfabs webbsida.länk till annan webbplats

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2019
Trafik och stadsplanering