Braås

Det har funnits en efterfrågan på villatomter i Braås och sedan hösten 2019 har arbetet med att förbereda för nio villatomter och två kvarter för flerbostadshus vid sjön Örkens västra sida, pågått för fullt. Nu är villatomterna ute till försäljning

Villatomterna

Nu är nio villatomter ute till försäljning. Läs mer om hur du lämnar intresseanmälan här.

För att förbereda för de nya villatomterna har vi byggt ut vatten- och avloppsnätet samt nya gator.

Påverkan under byggtiden

Markarbetet beräknas vara klart i slutet av augusti 2020. Fram tills dess är det begränsad framkomlighet på smalspåret vid byggområdet, men gående och cyklister kan passera. Följ våra omledningsskyltar som visar alternativ väg.

Buller från bland annat sprängning och krossning förekommer. Arbetet sker dagtid klockan 07.00-16.00. Dessa arbeten pågår till och från under byggtiden.

I samband med arbetet med vattenledningar, behöver vi tillfälligt stänga av vattnet i Böksholm vid några tillfällen. När vi vet mer om tidpunkt skickar vi sms med information till berörda fastighetsägare.

Arbetsområdet

Om tomterna

I en första etapp är nio tomter klara. Det kommer även bli kvarter för flerbostadshus. Här kommer det att bli attraktiva boenden i ett sjönära läge. Villatomterna säljs just nu via den kommunala tomtkön. Läs mer om tomtkön på www.vaxjo.se/villatomter.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2020
Trafik och stadsplanering