Arenastaden Växjö

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Här planeras det att byggas bostäder, kontor och en ny byggnad som kommer innehålla olika verksamheter och funktioner i 20 våningar.

Vår vision av Arenastaden

Här ser du Växjö kommuns vision av Arenastaden. Med bilden vill vi visa hur de nya kvarteren, platserna och stråken kommer att se ut och harmonisera med befintlig miljö. Bilden kommer inom kort att uppdateras.

Vision av Arenastaden

Vår vision av Arenastaden. Bilden kommer inom kort att uppdateras.

Ny detaljplan för Värendsvallen 7

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Värendsvallen 7 där det kommer att byggas cirka 400 bostäder. Här planerar Växjöbostäder, Kärnhem, NCC och K2A att bygga både hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart under 2019. Läs mer om detaljplanearbetet här.

Art On 24 bygger kontor

Under 2016 byggde Art On 24 sin första etapp kontor på Arenastaden. Hyresgästen Fortnox flyttade in under början av 2017. Kontoret består av ett källarplan med garage, en entrévåning med reception och kontor samt ytterligare 7 våningsplan med kontor. Varje kontorshus får en yta på 4600 kvadratmeter. Just nu pågår efterarbeten och att ställa i ordning utvändigt.

Nu pågår bygget av andra etappen kontorshus. Det nya huset byggs bredvid nuvarande huvudkontor i Växjö och länkas samman genom en inglasad passage. Kontorsytan i det nya huset kommer bli drygt 5100 kvadratmeter, fördelat på 8 våningar. Huset beräknas klart januari 2020.

Läs mer om länk till annan webbplatsprojektet på Art On 24 webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortnox kontor, två byggnader med fotgängare och cyklister framför.

Kontorsbyggnaden Fortnox i Växjö.

APP bygger ICON Växjö - färdigbyggt

APP har byggt ICON Växjö och det är en byggnad på 20 våningar. ICON Växjö är totalt cirka 37 000 kvadratmeter stort och innehåller Växjö Fria Gymnasieskola med plats för cirka 500 elever, frisör och barberare, kontorslokaler, 260 bostäder, lobby/bemannad reception & café, spa & gym, takterrass, skybar, konferensrum samt lägenhetshotell. Byggnaden blev klar för inflytt under oktober 2018 medan bland annat skybaren öppnar våren 2019.

Läs mer om projektet på APPs webbplats.länk till annan webbplats 

Röd byggnad med gulddetaljer omringad av människor.

ICON Växjö är en byggnad på 20 våningar som innehåller olika verksamheter.

Hybridgräsplan på Arenastaden - färdigbyggt

En ny hybridgräsplan har byggts på västra delen av Arenastaden. Inledningsvis togs ett vegetationslager bort, därefter var det dags att terrassera, vilket innebär att schakta och fylla upp en plan yta. Under sommaren 2018 såddes gräs och vi installerade belysning och satte upp staket. Under samma period la vi även nya ledningar för vatten och avlopp samt grävde ett nytt dike och dagvattenmagasin på planens södra sida. Detta inför kommande bostadsprojekt på området. Planen invigdes i september 2018.

Bakgrund och fakta om projektet

Detta projekt är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet för att sporten ska möta vardagen och akademin. Idrottare och idrottsledare får en unik möjlighet att vidareutvecklas. Vår vision med projektet är att Arenastaden i Växjö ska bli ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang samt skapa möten mellan människor. Idag finns det flera arenor på området för bland annat hockey, fotboll och innebandy. Nu bygger vi staden med nya bostäder och kontor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Trafik och stadsplanering