Felparkering

Kommunen har parkeringsövervakning för att uppnå tre mål: trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Parkerar du fel på kommunens mark kan du få en gul parkeringsanmärkning på din vindruta. Det innebär att du måste betala en felparkeringsavgift på mellan 400 och 1000 kronor. På tomtmark tas en så kallad kontrollavgift ut vid felparkering.

Om du har ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas.

Felparkeringsavgifter

Felparkeringsavgifternas storlek varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Felparkeringsavgift och beskrivning

  • 400 kronor om avgift inte är betald eller tillåten parkeringstid överskridits, eller där det är förbud att parkera
  • 800 kronor om det råder förbud att stanna på platsen
  • 1000 kronor vid allvarliga felparkeringar, till exempel plats för rörelsehindrade

Det finns även några undantag från dessa avgifter.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stora avgifterna ska vara. Regeringen bestämmer den högsta avgiften.

Avgiften betalas till Transportstyrelsen. På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om betalningsvillkor och kontonummerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är fordonets ägare som ansvarar för betalningen av parkeringsanmärkningen (parkeringsbot). Du måste betala, även om du tycker att parkeringsanmärkningen är fel och bestrider (överklagar) den. Om du får rätt efter att du överklagat, betalas pengarna tillbaka. Om du inte ägde bilen när parkeringsanmärkningen utfärdades kontaktar du Transportstyrelsen. Du hittar mer information om ägaruppgifter på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklaga en parkeringsanmärkning

Du kan bestrida (överklaga) en parkeringsanmärkning. Det är viktigt att du betalar i tid även om du bestrider. Om du får rätt skickas pengarna tillbaka. Du bestrider parkeringsanmärkningen med blankett på Polisens webbplats: Bestridande av parkeringsanmärkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bestridandet måste göras inom sex månader från det du betalt felparkeringsavgiften eller inom sex månader från den dag då ärendet överlämnades till Kronofogden. Annars avvisas din anmälan.

Frågor om parkering

Har du frågor om parkering? Prata med parkeringsvakterna. De är duktiga på parkeringsreglerna och deras uppgift är att hjälpa dig. Du kan även mejla dina frågor till parkering@vaxjo.se om du vill veta mer om parkeringsregler.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Trafik och stadsplanering