Analyser

I arbetet med att hålla vår översiktsplan uppdaterad har vi kartlagt och analyserat viktiga planeringsförutsättningar.

Under perioden april-september 2018 genomför vi en rad aktiviteter för att hämta in synpunkter på dessa analyser, på gällande översiktsplan samt på vilka mål som den nya översiktsplanen bör uppnå.

Vi har bland annat tagit fram analyser för Växjö stad och alla kommundelscentra och analyserat Växjös roll i ett regionalt perspektiv. Utifrån en genomgång av viktiga nationella, regionala och kommunala målsättningar och program har vi formulerat ett förslag till ”hållbarhetsdefinition”, det vill säga vad som karaktäriserar en hållbar Växjö kommun, dess stad, orter och landsbygd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Trafik och stadsplanering