Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Detaljplaner, pågående

Här hittar du en lista över alla detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Vi har delat upp planerna efter vilket skede i planprocessen de befinner sig i.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Trafik och stadsplanering