Cykelöverfarter

I Växjö stad har vi 12 stycken cykelöverfarter. Det är en ny trafikregel från och med 3 december 2018. Överfarterna har införts att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken. Bestämmelser om cyklister gäller även för den som kör moped klass II samt för den som kör en rullstol i högre fart än gångfart.

Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för cyklister, fordonsförare har väjningsplikt mot cyklister. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Det går inte att bygga bort alla trafikproblem, det handlar om hur vi tänker och agerar. Därför är det viktigt att cyklisten försäkrar sig om att fordonsföraren uppmärksammar cyklisten.

Frågor och svar om cykelöverfarter.

Viktigt att tänka på när du ser skylten

Skylt för cykelöverfart

 

  • Väjningsplikt ska lämnas av fordonsförare: Väjningsplikt ska lämnas av fordonsförare både när cyklisten befinner sig på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.
  • Anpassa hastigheten: Cykelöverfarten är hastighetssäkrad med farthinder vilket innebär att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Var uppmärksam: Var uppmärksam på ankommande fordon och cyklister – sök ögonkontakt.
  • Förbud mot omkörning: Fordonsförare får inte köra om strax före eller på en obevakad cykelpassage eller en cykelöverfart.
  • Förbud mot att stanna eller parkera på en cykelpassage eller cykelöverfart: Det är förbjudet att stanna eller parkera närmare än 10 meter före en cykel­passage eller cykelöverfart.
Skiss över gatuvy med cykelöverfart.

Bild med cykelöverfart från Transportstyrelsen.

 

När du som cyklist kommer in på en cykelöverfart från en cykelbana ska du ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordo­nen som närmar sig överfarten.

Här kan du se kartor som visar var cykelöverfarterna finns.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2019
Trafik och stadsplanering