Hjälp oss utveckla anhörigstödet inom funktionsnedsättning

Det är viktigt för oss som jobbar med anhörigstöd att göra rätt saker. Därför ber vi dig som har kontakt med kommunens anhörigstöd att besvara en enkät.

Alla är vi olika och våra behov av stöd ser olika ut. För att vi ska kunna planera och erbjuda stöd till dig som anhörig som stämmer med dina behov, vill vi gärna veta vad du tycker och vad du önskar.

Vad tycker du om våra aktiviteter? Finns det några aktiviteter du skulle vilja att vi ordnar? Eller har du någon annan idé på hur vi skulle kunna vara till hjälp för dig? Vad tycker du om kontakten med anhörigkonsulenterna?

Enkäten vänder sig till dig som hjälper eller vårdar en närstående med funktionsnedsättning och eller psykisk ohälsa. Jag hoppas att du tar dig tid att svara på frågorna. På så sätt kan du påverka och bidra i arbetet med att utveckla anhörigstödet.

Enkäten genomför av anhörigkonsulenterna i Växjö kommun. Du är helt anonym om vi ber dig besvara den senast den 12 april 2019.

Mer information

Har du några frågor är du välkommen att kontakt anhörigkonsulent Marie Alfengård på telefon 0470-410 00 (Växjö kommun kontaktcenter) eller e-post marie.alfengard@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2019