Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Svag is vid Evedal

På grund av strömbildare som placeras ut kommer isen att vara extra svag vid bryggorna på Evedal medan sjöisen smälter bort.

Anka i snön

Strömbildare kommer fr o m måndag, att vara utsatt vid Evedal vid Sjöborgens brygga norr om Värdshuset samt vid hopptornet Evedal. Allmänheten varnas för öppet vatten!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 april 2018