Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya riktlinjer för konst vid byggnation

Under gårdagens möte tog kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för den så kallade enprocentregeln. Enprocentregeln innebär att en procent av byggkostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad ska gå till offentlig konst.

De nya riktlinjerna innebär:

  • Begreppet konst vidgas för att få ett nytänkande i sättet att arbeta med konstnärlig gestaltning och kan numera vara ljudkonst, text och konst med tekniska lösningar som exempelvis VR
  • De nya rutinerna säkerställer att konstnärlig kompetens kommer in tidigt i byggnationsprocessen för att få hög kvalitet.
  • Enprocentsmålet har breddats för att även inkludera praktiska funktioner som lekmiljöer, belysning, räcken eller sittmiljöer.
  • Investeringskostnaderna har en nedre och övre tröskel, där kommunfullmäktige har beslutat att ha kvar den nedre gränsen på investeringar från 10 miljoner och uppåt. Om investeringen överstiger 300 miljoner gäller regeln för den del som ligger under 300 miljoner

Om enprocentregeln

Växjö kommuns enprocentregel har som mål att en procent av investeringsbudget vid ny- om- och tillbyggnad av kommunägda lokaler för kommunal verksamhet ska investeras i konstnärlig gestaltning. Vid ombyggnation gäller enprocentregeln när nya miljöer skapas. Enprocentregeln är ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta del av konst. Regeln är ingen lag utan tillämpas på olika sätt i Sveriges kommuner.

De nya riktlinjerna ska fungera som en guide till konstnärlig gestaltning när Växjö kommun och dess bolag bygger.

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020