Bolag, stiftelser, förbund m.m.

Växjö kommun bedriver verksamhet i förvaltningsform, stiftelseform och i bolagsform. I koncernen Växjö kommun ingår, förutom kommunen, 13 hel- och delägda aktiebolag, kommunalförbund, föreningar, råd och samfälligheter samt stiftelser och donationsfonder.

Här ser du en en översikt över alla hel- och delägda aktiebolag, kommunalförbund, föreningar, råd och samfälligheter samt stiftelser och donationsfonder.

Helägda bolag

Växjö Energi AB
Videum
Vidingehem
VKAB - Växjö kommunföretag AB
Växjö energi elnät
Växjöbostäder
Vöfab

Delägda bolag

Huseby bruk
Kulturparken Småland
Regionteatern Småland-Blekinge
Smaland Airport
Wexnet

Kommunalförbund

Samordningsförbundet Värend
Sydarkivera
VOB Kronoberg, förbundsdirektionen i kommunalförbundet
Värends räddningstjänstförbund

Föreningar, råd och samfälligheter

Växjö Citysamverkan ideell förening
Växjö & Co ideell förening

Stiftelser och donationsfonder

Stiftelsen Braåsgården
Stiftelsen J.P. Gustafsson
Stiftelsen Smålands museum
Svenska Emigrantinstitutet
Växjö kommuns förvaltade stiftelser och donationsfonder

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2018
Politik och demokrati