E-arkiv Växjö kommun

Arbetet kring ett digitalt arkiv det vill säga ett e-arkiv är i full fart. Genom ett digitalt bevarande ökar vi såväl funktionaliteten, tillgängligheten och mycket mer så väl för våra invånare som våra medarbetare men också andra aktörer.

Växjö kommun är medlemmar i arkivförbundet Arkivförbund Sydost där man ingick i projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge. Läs mer om detta projekt under fliken "E-arkiv Kronoberg och Blekinge". Projektet resulterade i att arkivorganisationen Kommunalförbundet Sydarkivera bildades. Sydarkiveras huvuduppgift var att ta hand om dess medlemmars digitala information för arkivering.

2016-10-18 beslöt Kommunfullmäktige i Växjö kommun att utträda från kommunalförbundet Sydarkivera. Sedan dess har arbetet om ett eget e-arkiv påbörjats. I väntan på utträdet har fokus legat på förberedelser.

Kontakt

 • Kommunarkivet

  0470-410 00

  kommunarkivet@vaxjo.se

  Besöksadress

  Kulturarvscentrum Småland,
  Sandvägen 15, Växjö

  Öppettider

  Måndag- fredag

  kl. 09.00-12.00 eller enligt överenskommelse.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2018
Politik och demokrati