Upphandling – köp av varor och tjänster

Varje år gör Växjö kommun, dess förvaltningar eller bolag inköp och upphandlingar för ungefär 3,3 miljarder kronor.

Du som företagare ska ha möjlighet till goda affärer med kommunen och på dessa sidor hittar du information om hur våra upphandlingar fungerar och hur du som företagare kan lämna anbud.

Senast uppdaterad: 8 september 2022