Hälsa, hygien och boende

Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan den startar.

Följande verksamheter är anmälningspliktiga

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande/stickande verktyg (piercing, tatuering, akupunktur, fotvård, viss typ av hudvård.
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller används av många. Även små bassänger, badtunnor, bubbelpooler hos exempelvis uthyrningsföretag, hotell, föreningar och bostadsrättsföreningar.
 • Solarier
 • Undervisningsverksamheter som skolor, förskolor med mera.

Större förändringar, som till exempel ombyggnad, expansion eller flytt kan också behöva anmälas. Fråga miljö- och hälsoskyddskontoret om du är osäker.

Anmälan hygienisk verksamhet

Verksamhet för hygienisk behandling, bassängbad och solarium, anmälan

Bassängbad, anmälan

Hygienisk behandling, anmälan

Solarier, anmälan

Anmälan skola, förskola, fritidshem

Skola, förskola, fritidshem, anmälan

Skola och förskola, anmälan

Avgift

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en fast avgift för att handlägga anmälan:

 • Hygienisk behandling, 2 952 kronor
 • Solarier, 3 936 kronor
 • Bassängbad, 9 840 kronor. För mindre anläggningar (t ex enstaka bubbelbad är avgiften 3 936 kronor.
 • Skol- och fritidsverksamhet: Skolor med mer än 500 elever, 7 872 kronor. Skolor med 500 elever eller färre, 5 904 kronor. Förskolor, 5 904 kronor. För övriga anmälningspliktiga skol- och fritidsverksamheter gäller timtaxa, 984 kronor/timme.


Vilka verksamheter inspekteras?

 • Anläggningar för bad och idrott
 • Bostadshus
 • Campingplatser
 • Hotell
 • Hygienlokaler (frisörer, massörer, fotvård, piercing med mera) .
 • Lokaler för förvaring av djur
  Lokaler för vård och omsorg
 • Skolor, förskolor
 • Solarier

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar ut en timavgift på 984 kronor/timme vid tillsyn.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2021
Jobb och företag