Hållbarhet och miljö

En förutsättning för hållbart företagande är att välja att arbeta miljöinriktat och det finns en hel del du kan göra för att miljöanpassa ditt företag. Hållbarhet handlar också om ekonomisk och social hållbarhet, till exempel mångfald och tillgänglighet.

Arbetet med ett lokalt hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030, har börjat i Växjö kommunkoncern. Målet är ett styrande dokument med visioner och mål som beslutas politiskt våren 2019.

Earth Week 2019

Nästa Earth Week blir den 25-30 mars 2019. Börja redan nu fundera vad ditt företag eller arbetsplats kan göra under veckan för att lyfta ert miljöarbete som medarrangör.

Läs mer om Earth Week

Hållbarhet och Agenda 2030

Känner du till att Växjö arbetar lokalt med FNs globala mål för hållbar utveckling, här kallade Agenda 2030? Kommunen kommer att ta fram ett hållbarhetsprogram kallat Hållbara Växjö 2030. Läs mer om Växjö kommuns hållbarhetsarbete, Agenda 2030 och miljömål på
Växjö kommuns arbete med hållbarhet och miljö

Läs om de Globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, på:

 

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018
Jobb och företag