Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om att alla, även personer som har en funktionsnedsättning, ska ha samma möjligheter till information och upplevelser i Växjö kommun.

Växjö kommun samarbetar med funktionsnedsättningsrörelsen för att bevaka frågor som handlar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

I Växjö kommun finns två samverkansråd med funktionsnedsättningsrörelsen:

  • kommunstyrelsens samverkansråd
  • gemensamt samverkansråd för nämnden för arbete och välfärd, omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.

I råden ingår förtroendevalda politiker tillsammans med ledamöter från funktionsnedsättningsrörelsen och Funkibator Ideell Förening.

I samverkansråden tas frågor och ärenden upp som handlar om tillgängligheten inom kommunens verksamheter. Det kan till exempel handla om hur barn med funktionsnedsättning får ökad tillgänglighet i skolan, till kultur- och fritidsverksamhet eller utomhus och när vi bygger nytt.

Tillgänglighetslinjen - hjälp oss förbättra tillgängligheten

Du kan kontakta Växjö kommun om du upptäcker platser i Växjö som är svåra att komma fram på för någon som är rullstolsburen, synskadad, eller för en person med annan funktionsnedsättning. 

Lämna synpunkter i e-tjänsten eller ring på telefon 0470-410 00, måndag-fredag klockan 07.30-16.30. Det också bra att skicka in synpunkten via mejl till info@vaxjo.se.

I Tillgänglighetsdatabasen hittar du information om fysisk tillgänglighet till kommunens lokaler. Sök på Växjö kommun:

Tillgänglighetsdatabasenlänk till annan webbplats

Syn- och hörselnedsättning

Om du har en nedsättning av syn- eller hörsel och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Syn- och hörselinstruktör
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2020
Hållbar utveckling