Kommunens hållbarhetsarbete

CO2 skrivet med molnliknande vit färg mot blå bakgrund.

En hållbar utveckling är allas ansvar. Växjö kommun tar ansvar i frågor om miljö, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. 

Växjö är vinnare av European Green Leaf Award 2018! Tack alla i Växjö som bidar till att göra Växjö grönare och mer hållbart! Nu börjar vi ett viktigt arbete med att ta fram ett hållbarhetsprogram - Hållbara Växjö 2030. Följ också arbetet med Earth Week 2019, Växjös miljövecka med fokus på framtiden.

Invånardialog

Tack till alla som deltog på någon av de sju invånardialger som Växjö kommun bjudit in till under november och december, läs mer på www.vaxjo.se/invanardialoglänk till annan webbplats.

Vad är hållbar utveckling?

Växjö kommun ställer sig bakom Brundtland-kommissionens definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

Nytt hållbarhetsutskott 2019

Från och med den nya mandatperioden, 1 januari 2019 kommer Integrations- och mångfaldsberedningen samt Miljö- och hållbarhetsberedningen att ersättas med Hållbarhetsutskottet (KSHU) kommunstyrelsens beredande organ för strategiska hållbarhetsfrågor. De ska göra klart, implementera och följa upp kommunens nya hållbarhetsprogram, Hållbara Växjö 2030.

Magnus P Wåhlin (MP) blir ordförande för Hållbarhetsutskottet som kommer att bestå av fem ledamöter och fem ersättare och ska ansvara för att ta initiativ, internt och externt, inom utskottets sakområden.

För länge sedan

  • Växjö kommun har tidigt arbetat för en bättre miljö, starten var när Växjö kommuns politiker enhälligt beslutade om rening av Växjös förorenade sjöar 1969. På 1970-talet började sjörestaureringar som förbättrat vattenkvaliteten i Trummen och de stadsnära sjöarna. Sedan har det bara fortsatt.
  • Internationellt antogs 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro ett handlingsprogram, Agenda 21 för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati för att våra samhällen skall få en hållbar utveckling. Växjö var aktiva i det lokala Agenda 21-arbetet och samarbetade med Naturskyddsföreningen nationellt.
  • 1996 beslutade Växjös politiker att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Hållbar utveckling