Städning och sandupptagning

I centrala Växjö städar vi alla dagar i veckan med sopmaskin och manuell plockstädning. I villaområdena kör vi med sopmaskin tre gånger per år - vår, sommar och höst.

På våren, så snart vädret tillåter, sopar vi bort vinterns sand från gatorna i våra tätorter och stadsdelar.

Sandupptagning 2018

Vecka 15 påbörjar vi årets sandupptagning enligt nedan turodning.

Turordningen följer ett rullande schema och varierar från år till år. Den tätort eller stadsdel som ligger sist i år blir först nästa år. Och den tätort eller stadsdel som ligger först i år blir nummer två nästa år.

Turordning Växjö stad

Centrum
Teleborg
Söder
Väster
Öjaby
Sandsbro
Hovshaga
Hov
Norr
Högstorp
Öster

Först sopas cykelvägarna i områdena.

Turordning ytterområden

Lammhult
Ingelstad
Nöbbele
Vederslöv
Dänningelanda
Tävelsås
Furuby
Åryd
Gemla
Öja
Braås
Rottne, Brittatorp
Åby

Sanden sopas upp i två steg. För tar en lastbil tar upp det grova gruset. Någon dag därefter kommer en annan lastbil som dammsuger upp det finkorninga gruset.

Ambitionen är att vara klara i mitten av juni men kraftigt regn och kyla kan försena sandupptagningen.

Så kan du hjälpa till

Om du bor i villa eller äger fastighet, hjälp gärna till genom att sopa ut sanden en bit från tomtgränsen. För att sandsopningen ska kunna göras på ett bra sätt är det viktigt att du följer parkeringsreglerna så att städfordon enkelt kan komma fram, både dag- och nattetid. Undvik att parkera på gatorna när sandsopning pågår i området.

I foldern "Du som är fastighetsägare i Växjö kommun" finns mer information om vilket ansvar du har för renhållning utanför din fastighet året runt. Du hittar den under rubriken Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2018
Trafik och stadsplanering