Vikaholm

Vikaholm ligger söder om Teleborg i Växjö och kännetecknas som ett hållbart bostadsområde. Just nu byggs det bostäder här och när allt är färdigt kommer området innehålla cirka 1 100 bostäder.

Förutom bostäder har vi byggt ett nytt entrétorg, en park, en förskola och en lekplats Vikaholm. Ett äldreboende med trädgård för utevistelse finns också här. Mer information om dessa projekt hittar du längre ner på den här sidan.

Inga tomter på Vikaholm

Just nu har vi inga lediga tomter på Vikaholm. För mer information klicka på "Jag vill bygga eget hus" under relaterade länkar längst ner på den här sidan.

Villatomter säljs genom anbud från och med hösten 2017

Resterande villatomter på Vikaholm kommer att säljas genom anbud till den kommunala bostadskön. Det betyder att den som lämnar högst anbud blir erbjuden tomt. Skulle det visa sig att två stycken har lämnat samma anbud på samma tomt så är det den som har längst kötid som får erbjudande att köpa tomt. Vi beräknar att sälja de resterande tomterna på Vikaholm under hösten 2017.

Varför ska tomterna säljas genom anbud?

Kommunstyrelsen beslutade den 6 december 2016 att resterande tomter på Vikaholm ska säljas genom anbudsförfarande till den kommunala tomtkön.

Beslutet grundar sig på den ökade efterfrågan som funnits och finns på försäljning av kvartersmark i området. Växjö kommun vill, genom ett anbudsförfarande, säkerställa att kommunen säljer till marknadsmässiga priser.

Beslut avseende anbud som kommunstyrelsen har fattat gäller endast resterande tomter på Vikaholm. Vi beräknar att sälja de resterande tomterna på Vikaholm under hösten 2017.

Hur påverkar det mig som står i den kommunala tomtkön idag eller planerar att ställa mig i den?

För att du ska kunna lämna anbud på resterande tomter på Vikaholm måste du stå i den kommunala tomtkön.  Vid anbudsförfarande så är det den med högst anbudssumma som blir erbjuden tomt. Skulle det visa sig att två stycken har lämnat samma anbud på samma tomt så är det den somhar längst kötid som får erbjudande att köpa tomt. Om inga andra politiska beslut fattas gäller därefter ordinarie försäljningssätt på kommande områden.

Läs mer om regler för anbud på Vikaholm här.

Kärnhem

Kärnhem bygger etapp 2 med 26 par- och radhus. Lägenheterna är på 105 kvadratmeter som ger familjen upp till 4 sovrum. Ett hem med carport, förråd, trädgård och uteplats med trätrall. I bostadskvarteret finns en pergola, växthus och plats för umgänge, cykelförråd och liten verkstad. Planerad inflyttning våren 2018.

Läs mer om projektet på Kärnhems webbsida.länk till annan webbplats

Gråa hus vid en väg med fotgängare i förgrunden.

Kärnhem bygger 26 stycken par- och radhus. Inflyttning våren 2018.

Bygga Bostäder

Bygga Bostäder bygger 72 välplanerade lägenheter i punkthus med stora balkonger. Kring husen ska det finnas gott om markytor som möjliggör för umgängesytor och kanske en kolonilott till den som är intresserad av odling. Planerad inflyttning hösten 2018. 

Läs mer om projektet på Bygga Bostäders webbsida.länk till annan webbplats

Tre lägre lägenhetsbyggnader med balkonger, omringade av stora gräsmattor och träd.

Bygga bostäder bygger 72 stycken bostadsrätter. Inflyttning hösten 2018.

Myresjöhus

Myresjöhus planerar för ytterligare tre etapper på Vikaholm. Det blir parhus, radhus och två fyravåningshus. Totalt 48 lägenheter i storlek 68-120 kvadratmeter. Bygget av etapp 3 pågår. Planerad inflyttning våren 2018.

Läs mer om projektet på Myresjöhus webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av tre vita lägenhetsbyggnader utmed en väg.

Myresjöhus bygger 48 stycken bostadsrätter. Inflyttning våren 2018.

Hem 1

Hem 1 planerar att bygga 13 välplanerade 2-planshus på 125 kvadratmeter. Planlösningen uppfyller höga krav på tillgänglighet och ska passa alla, från ung familj till det äldre paret. Planerad inflyttning våren 2018.

Läs mer om projektet på Hem 1 webbsida.länk till annan webbplats

Två barn lekandes framför ett vitt och mörkgrönt hus med uteplats.

Hem1 planerar 13 stycken bostadsrätter på Vikaholm. Inflyttning våren 2018.

Boklok (Skanska)

Boklok bygger 67 stycken hyreslägenheter som kommer bli ett till fyra rum och kök. Planerad inflyttning hösten/vintern 2018. Det blir solceller på taken och växthus samt några parkeringar med laddstolpar.

Läs mer om projektet på Bokloks webbplats.länk till annan webbplats

3D-modell av lägenhetsområde vid en väg, omringat av träd och gräs.

Boklok bygger 67 stycken hyresrätter med inflyttning hösten/vintern 2018.

GBJ bygg - färdigbyggt

GBJ bygg bygger för 14 moderna kedjehus i bostadsrättsform. Här bor du i ett kedjehus i två plan med en grön liten täppa, carport och förråd. Husen har en tydlig miljöprägel som lågenergihus och gröna sedumtak på sidobyggnader. Till besökande gäster finns gästparkeringar i kvarteret. Husen blev inflyttningsklara hösten 2017.

3D-modell av fem kedjehus på två plan med en grön täppa och trädgård.

GBJ bygg bygger 14 stycken kedjehus i bostadsrättsform. Inflyttning hösten 2017.

Nytt parkstråk - färdigtbyggt

Här har vi utvecklat ett nytt parkstråk som kopplar samman lekplatsen Sagolandet i nordöstra Vikaholm med parken Savannen i sydvästra Vikaholm. Parken har öppna gläntor och blomstrande äng. I den sydvästra entrén finns det sittplatser och en större plantering. Här kommer högt gräs och höstljung i olika rosa nyanser, tillsammans med azalea att planteras. Skogsbacken bakom kommer att kläs av rosa höstanemoner och olika vårlökar i form av snödroppar, krolliljor, påsklilja och ramslök. Parken invigdes i december 2017.

Perspektivbild för nytt parkstråk i Vikaholm.

Nytt parkstråk på Vikaholm som blev klar i slutet av 2017.

Entrétorget - färdigbyggt

Entrétorget är en infart till området och förenar Allmogevägen med Vikaholmsallén. Här finns det flera bänkar och cykelställ där du kan parkera din cykel och ta bussen in till centrum. Busshållplatsen ligger mitt på torget och här går täta turer in till Växjö centrum. På torget finns det mycket träd och buskar exempelvis dubbelblommande körsbär, smultron, skogsfryle, revsuga och vildvin som klättrar på ställningarna.

Gult hus, parkering och busshållplatser vid en väg.

Entrétorget i Vikaholm blev klart sommaren 2015.

Parken Savannen - färdigbyggt

Den nya parken ligger precis söder om Vikaholms nya förskola och den hämtar inspiration från Afrikas vackra savanner. I parken finns det bland annat en damm, trädäck och planterade blommor, träd och buskar - även ätbara! Vad sägs om fläder, smultron och backtimjan? Det har även byggts en trälabyrint och en stenlabyrint i två olika grandungar i parken som ska fungera som naturliga lekplatser för barn.

En damm omringad av gräs och promenadspår med träd och skog i bakgrunden.

Parken Savannen i Vikaholm blev klar vintern 2014.

Vikaholms förskola - färdigbyggt

Förskolan är byggd i två plan och ligger bredvid parken Savannen och naturområdet i västra delen av Vikaholm. Förskolan har plats för 160 barn fördelat på åtta avdelningar.

Bild på förskolebyggnad med blåa och gula detaljer och en lekpark i förgrunden.

Vikaholms förskola blev klar vintern 2014.

Lekplatsen Sagolandet - färdigbyggt

Lekplatsen ligger mellan Sätervägen och Skottvägen. Lekplatsen har temat Sagolandet med stadsmur i trä, en stadsport och små lekhus runt torget. På en kulle utanför stadsmuren står ett torn där man kan hålla utkik. Grusplanen intill har byggts om till ett kulligt fantasilandskap där man både kan leka riddare och åka pulka.

Längre söderut har vi byggt en dagvattendamm för att jämna ut och rena regnvatten från tak och gator på Vikaholm och delar av Teleborg. Dammen har utformats för att bli ett trevligt utflyktsmål med promenadvägar, äppelträd och sittplatser.

Färgglad lekpark med gröna träd i bakgrunden.

Lekplatsen Sagolandet på Vikaholm blev klar sommaren 2013.

Bakgrund och fakta om projektet

Vikaholm är ett populärt strövområde med hagar, ängar och skog ner mot Södra Bergundasjön. I området finns två av de äldre torpen på Teleborg, Sallhagen och Petersburg. De kommer att bevaras medan torpet Vikaholm tyvärr inte finns kvar då det förstördes i en brand i början av 1990-talet. Av de två torp som ingår i Vikaholmsområdet har Petersburg verksamhet, eftersom Friluftsfrämjandet är aktivt i det torpet. Sallhagen förvaltas av Växjö kommun och man planerar nu tillsammans med omsorgsförvaltningen någon form av verksamhet med odling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Trafik och stadsplanering