Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information av vad som byggs just nu och aktuell information om olika störningsarbeten inom projektet.

Södra stationsområdet

Här byggs det bostäder, kontor och en ny angöringsplats. En del projekt är klara medan andra pågår.

  • HSB bygger 76 bostadsrätter som beräknas inflyttningsklara februari 2018.
  • Riksbyggen bygger 136 bostadsrätter som beräknas inflyttningsklara under hösten 2018 och hösten 2019.

Norra stationsområdet

Här vill vi skapa en attraktiv entré till staden och öka framkomligheten för kollektivtrafiken. För att kunna bygga ett nytt stads- och stationshus, två bussgator och nya kvarter för bostäder, kontor och handel behöver vi först bygga ut ledningsnätet.

Vägarbetet på Norra Järnvägsgatan

Vad är det som händer?

Växjö kommun och Växjö Energi lägger markledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, fibernät och el inför kommande byggnation på norra stationsområdet. Arbetet är indelat i sex etapper.
Klicka här för att se karta med de olika etapperna.

När?

Från 25 september till och med den 1 april 2018.

Hur påverkar detta mig?

För att kunna utföra arbetet kommer vi att behöva leda om trafiken. Detta påverkar både bilister, gång- och cykeltrafik och busstrafik. Trafiken leds om via Linnegatan-Norra Esplanaden-Västra Esplanaden samt Västergatan-Norra Esplanaden-Linnegatan.

  • Etapp 1: klar
  • Etapp 2: klar
  • Etapp 3: pågår (25 september till och med den 23 februari)
  • Etapp 4: pågår (15 januari till och med den 1 april)
  • Etapp 5: mer information kommer
  • Etapp 6: pågår (3 januari till och med 1 april)

Trafikförändringar från och med den 15 januari 2018

Vad är det som händer?

Som ett steg i ledet inför ombyggnaden på norra stationsområdet kommer stadsbussarna att flyttas från Växjö resecentrum till Kronobergsgatan och Sandgärdsgatan. Detta innebär att stadsbussarnas hållplatser vid resecentrum försvinner. Taxiangöringen flyttas till södra sidan spåren vid Drottninggatan.

När?

Från och med den 15 januari tills vidare.

Hur påverkar detta mig?

Stadsbussarna flyttar till Kronobergsgatan förutom linje 12, 15 och regionbussarna som avgår från resecentrum. Ska du parkera för att hämta och lämna nära och kära vid stationen hänvisar vi till parkering Båtsmanstorget och Södra Bantorget. Tänk på att planera in lite extra tid för ditt eventuella byte, vara uppmärksam på trafiken och följa skyltarna på plats.

Klicka här för att se karta med de nya hållplatserna.
Läs mer om busstrafiken på Länstrafiken Kronobergs webbsida.
Läs mer om ledningsarbetet på Växjö Energis webbsida.
Här hittar du aktuell information om våra pågående gatuarbeten.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Trafik och stadsplanering