Snabbcykelväg

Växjö kommun bygger kommunens första snabbcykelväg som på sikt ska binda ihop stadens södra delar med Arenastaden och Västra mark. Syftet är att göra det enkelt och säkert att cykelpendla.  

Under 2017 byggdes den första delsträckan av snabbcykelvägen, från Vallviksvägen på Teleborg till Biskopsrondellen. Under våren och sommaren 2018 byggs nästa delsträcka, från Biskopsrondellen till Kala höjden (med anslutning till befintlig cykelväg från Söder).

Arbetet genomförs i samband att Växjö Energi lägger nya fjärrvärmeledningar.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden av aktuellt delsträcka kommer det att vara möjligt att köra i båda körriktningarna på Söderleden, men med något begränsad framkomlighet.

Under månadsskiftet februari/mars kommer in- och utfarten till och från Biskopshagen från Söderleden periodvis vara helt avstängd för biltrafik. Skyltar om när in- och utfarten stängs sätts upp i området en vecka innan planerad avstängning. För att ta sig till och från Biskopshagen när in- och utfarten är avstängd hänvisas trafikanter istället via Söder och Pumphusgatan.

Information om Växjö Energis arbeten och påverkan på trafiken i området hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Trafik och stadsplanering