Nylanda verksamhetsområde

I nordvästra Växjö, öster om Småland Airport utvecklas ett nytt verksamhetsområde. Här utökar vi verksamhetsmarken för logistikföretag och andra företag som har intresse att etablera sig nära flygplatsen.

Samtidigt som området görs tillgängligt för företagsetableringar ses dagvattenhanteringen över för att förbättra kapacitet. Som ett steg i ledet inför byggnationen kommer Växjö kommun att bygga gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar samt öka tillgängligheten i form av bredare vägar.

Följande arbeten kommer utföras inom området under 2018

  • Nylandavägen och Öjabyvägen kommer att breddas och en gång- och cykelväg kommer att
    byggas utmed sträckorna
  • Vatten- och avlopp kommer att läggas utmed delar av sträckan
  • En vattenledning kommer att läggas från Pistolvägen till Öjabyavfarten
  • Söder om Postnords tomt kommer en dagvattendamm att byggas.

Arbetet med ombyggnaden av Nylandavägen från flygplatsens norra infart och norrut är ett komplicerat arbete med dåliga markförhållanden vilket kommer att innebära störningar av biltrafik till och från Helgö. Biltrafiken till Helgö kommer att ledas om via Lunnaby och gamla Helgövägen. Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa skyltning på plats. Arbetet är indelat i tre etapper och beräknas vara klart våren2018.

Klicka här för att se kartan med de olika etapperna.
Kartan kommer att uppdateras en gång i månaden med senaste tidplan för arbetet.

PostNord bygger modern terminal

För att möta tillväxten inom logistik bygger MTA Bygg och Anläggning en ny terminal för PostNord i Växjö. Terminalen blir cirka 17 000 kvadratmeter, och kommer att kunna sortera upp till 10 500 paket i timmen. Byggnaden kommer också att fungera som distributionshubb, vilket innebär att brevbärare och chaufförer kommer att ha sin arbetsplats i den nya anläggningen. Totalt räknar PostNord med att uppåt 400 personer kommer att arbeta i terminalen. Terminalen ska hantera paket, pall och styckegods med byggstart augusti 2017.

Läs mer om projektet på Postnords webbsida.länk till annan webbplats

PostNord terminal Nylanda

PostNord bygger ny terminal. Byggstart augusti 2017.

ATEA bygger nytt recycling-, logistik- och konfigurationscenter

IT-infrastrukturleverantören Atea har beslutat att bygga ett nytt toppmodernt recycling-, logistik- och konfigurationscenter i Växjö. Den nya fastigheten kommer att byggas vid Nylandavägen, i närheten av Växjö Småland Airport. Den sammanlagda ytan av lager och kontor beräknas till cirka 26 000 kvadratmeter. Idag arbetar ca 330 personer på Atea i Växjö. Beräknad inflyttning sker under våren 2019.

Läs mer om projektet på Logistic Contractor webbplats.länk till annan webbplats

ATEA

ATEA bygger nytt recycling-, logistik- och konfigurationscenter. Inflyttning våren 2018.

Micropower startar fabrik för litiumjon-batterimoduler i Växjö


Micropower bygger nu upp en helt ny produktionslinje för batterimoduler med litiumjon-celler. Den nya batterifabriken kommer att ligga på Arabygatan i Växjö med beräknad produktionsstart i augusti. I och med satsningen nyanställer företaget ett 30-tal personer varav 15–20 kommer att arbeta i den nya fabriken och resterande vid huvudproduktionsenheten av laddenheter, som även den ligger i Växjö.

Läs mer om projektet på Micropowers webbsida.länk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Trafik och stadsplanering