Bredvik

Bredvik ligger utmed Norra Bergundasjöns västra strand. Här finns Växjös största grundskola och nu planeras det för cirka 400 bostäder, en lekplats och en ny gångstig utmed sjön.

För att göra vägen till skolan säkrare har vi byggt en tunnel under den stora bilvägen för gång- och cykeltrafik. Förutom bostäder, gångstig och lekpark kommer det även att byggas en cykelbana över sjöns norra spets. Den kommer att knyta ihop Bredvik och förkorta vägen till Samarkand och centrum.

Norra Bergundasjön lagunen

Vår vsion på hur Norra Bergundasjöns norra spets kan se ut i framtiden. Bild: WSP

Gångstråk utmed västra delen av stranden

Stora delar av gångstråket utmed västra stranden på Bredvik är klart. På sikt ingår denna del i ett större sammanhängande stråk runt Norra och Södra Bergundasjön.

Tävling om fortsatta byggprojekt på området

Just nu pågår en markanvisningstävling på Bredvik inför fortsatt bygge på området. Tävlingsområdet utgör möjligheten att bygga bostäder upp till fyra våningar. För samtliga kvarter gäller att mindre områdesknuten verksamhet och service är tillåten. Målsättningen är att markanvisningsavtalen skrivs i maj 2018. Läs mer om tävlingen här.

Kärnhem bygger 23 radhus på Bredvik

Kärnhem bygger 23 radhus på Bredvik.

Kärnhem bygger bostadsrätter på Bredvik

Kärnhem bygger 23 radhus på 105 kvadratmeter i den första av fyra etapper. Varje radhus får en liten trädgård, uteplats och gemensamma ytor med pergola. Planerad inflyttning under hösten 2018.

Läs mer om projektet på Kärnhems webbsida.länk till annan webbplats

3D-modell av grått radhus radhus med liten uteplats.

Kärnhem bygger 24 par- och radhus på Bredvik.

Kärnhem planerar bygget av 24 par- och radhus på Bredvik

Kärnhem planerar nu bygget av sin andra etapp som innehåller 24 par- och radhus på 105 kvadratmeter. Grusade gångvägar kommer att fungera som passager genom kvarteret och i mitten kommer det att finnas en umgängesyta med pergola och sandlåda. Planerad säljstart mars 2018.

Läs mer om projektet på Kärnhems webbsidalänk till annan webbplats.

OBOS planerar för bostäder med lekfull utformning

OBOS planerar att bygga 8 stycken äganderätter och 24 stycken bostadsrätter. Lägenheterna kommer att bli 58 till 125 kvadratmeter och ha både stomme och fasad i trä. Det kommer att skapas uteplatser och trädgårdar som blir en lummig och sammanhängande gårdsmiljö i kvarteret. Planerad byggstart årsskiftet 2018/2019.

Läs mer om projektet på OBOS webbsida.länk till annan webbplats

3D-bild av OBOS planerade äganderätter och bostadsrätter.

OBOS bygger äganderätter och bostadsrätter.

Värendshem AB planerar för 51 lägenheter

Här planerar Värendshem AB att bygga tre flerbostadshus med totalt för 51 lägenheter. Varje huskropp kommer att bestå av tvåor och treor. Utgångspunkten i deras projekt är att ta vara på platsens karaktär med hänsyn till närheten av Norra Bergundasjön, naturlandskapet och gestaltningen av det nya området.

Läs mer om projektet på Värendshem AB webbplats.länk till annan webbplats

3D-modell av gråbruna trähus vid en väg med fotgängare.

Värendshem AB planerar för 51 lägenheter med byggstart 2018.

Pär Lagerkvist skola - färdigbyggt

Vöfab har byggt en ny förskola och skola i Bredvik. Den nya skolan ersätter nuvarande Bergundaskolan och har plats för cirka 1000 elever. Byggnaden uppnår miljöklassning Miljöbyggnad Guld. Det betyder att vi ställer höga krav på bland annat energianvändning och ljudmiljö. Skolan blev klar under våren 2017.

Läs mer om projektet på Vöfabs webbsida.länk till annan webbplats

Pär Lagerkvistskolans färgglada byggnader.

Pär Lagerkvistskolan invigdes i augusti 2017.

Bakgrund och fakta om projektet

Detta är ett projekt som ska utformas efter den svenska trästadens traditionella skala och trädgårdsstadens struktur och kännetecken. Detaljplanen godkändes i början av 2014 och syftet med den är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder av olika slag med tillhörande service.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Trafik och stadsplanering