Bäckaslöv

Bäckaslöv sträcker sig mellan Södra ringvägen i centrum ut till Norra Bergundasjön. Här planeras det för bostäder, förskola, vård- och omsorgsboende och en ny vårdcentral.

Projektet är indelat i två etapper där bygget av första etappen pågår. Den första etappen består av kvarteret Skärvet som ligger i östra delen av området. Här byggs det bostadsrätter, hyresrätter och en vårdcentral.

Detaljplanen för Bäckaslöv etapp II vann laga kraft september 2017. Här planeras det för 1200 bostäder, kontor/handel, service och en ny grundskola. Nu närmast påbörjas projekteringen av området och därefter kommer infrastrukturen med gator och ledningar att börja byggas ut. Under 2018 kommer de två första kvarteren att fördelas. Bostadsbygget i den här etappen kan starta tidigast 2020.

Bäckaslöv vision etapp 2

Vår vision av framtidens Bäckaslöv (etapp 2).

Skanska bygger 64 bostadsrätter på kvarteret Skärvet

Skanska bygger nu 64 lägenheter i kvarteret Skärvet i storlek två till fyra rum och kök. Husen varierar i höjd och blir tre till fyra våningar med en park i mitten. Utöver bostäderna har de i området byggt ett vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter som drivs av Humana. Bygget av vård- och omsorgsboendet invigdes i september 2017.

Läs mer om projektet på Skanskas webbsida.länk till annan webbplats

Skanska bostäder Skärvet

Skanska bygger bostadsrätter på kvarteret Skärvet. Inflyttning sensommaren 2019.

Cartagena bygger 40 hyresrätter på kvarteret Skärvet

På kvarteret Skärvet bygger Cartagena 40 svanenmärkta hyreslägenheter i storlek två till tre rum och kök. Just nu monteras köket och lägenheterna målas invändigt. Samtidigt har markarbetana påbörjats med gångar och planteringar.

Läs mer om projektet på Cartagenas webbplats.länk till annan webbplats

Cartagena bygger hyresrätter i kvarteret Skärvet.

Cartagena bygger hyresrätter i kvarteret Skärvet. Inflyttning i juni 2018.

Bullerskärm längs med järnvägen - färdigbyggt

Skanska har byggt en bullerskärm längs med järnvägen för att skydda kommande bostadskvarter mot buller från tågtrafiken. Skärmen är cirka 4 meter hög och 200 meter lång. Skärmen blev klar vintern 2017.

Förskolan Saga - färdigbyggt

Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab, har byggt en ny förskola på området i två våningsplan. Förskolan har tio avdelningar med plats för 160 barn. Här finns ett eget tillagningskök som även lagat mat till andra förskolor. Förskolan blev klar december 2017.

3D-modell av förskolan Saga med byggnaden i bakgrunden och lekande barn i en lekpark i förgrunden.

Förskolan Saga i Bäckaslöv öppnades januari 2018.

40 hyresrätter och en vårdcentral - färdigbyggt

Växjöbostäder bygger en ny vårdcentral och 40 hyresrätter. Lägenheterna byggs utmed järnvägen medan vårdcentralen byggs intill Södra Järnvägsgatan. Tillsammans med Landstinget Kronoberg vill Växjöbostäder certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad Silver. En byggnad kan certifieras på nivåerna guld, silver och brons. På samtliga nivåer ställs krav på bland annat energianvändning, ljudmiljö och utfasning av farliga ämnen. Vårdcentralen blev klar sommaren 2017 och hyresrätterna blev inflyttningsklara vintern 2017.

Växjöbostäder hyresrätter och vårdcentral Skärvet

Vårdcentralen blev klar sommaren 2017 och hyresrätterna blev inflyttningsklara vintern 2017.

Bakgrund och fakta om projektet

Bäckaslöv ligger som en kil i Växjö med sin spets i Växjö centrum och sin bas ut mot Norra Bergundasjön. Området var tidigare ett militärt övningsområde men när regementet lades ner 1992 fick kommunen tillbaka området. 2002 var Bäckaslöv kommunens bidrag i Europan 6, vilket är en europeisk arkitekttävling för unga arkitekter. Det vinnande förslaget för området ritades av QPG Arkitekter från Göteborg. Tillsammans med kommunen utvecklades sedan Bäckaslövsvisionen som innehåller idéer om hur Växjö stad successivt ska kunna förtätas längs med järnvägen, från Växjösjön i öster till Norra Bergundasjön i väster. I Bäckaslöv planeras för närhet mellan människor, såväl genom boende som genom service och kultur. Här är nära till naturen och andra grönområden, vilket ger bra förutsättningar för en stadsmiljö med hög livskvalitet. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Trafik och stadsplanering