Hela kommunen

Växjö kommuns kommuntäckande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i oktober 2005. Det pågår ett kontinuerligt arbete med Växjö kommuns översiktsplan och det har tillkommit delar för staden och de större tätorterna.

Den kommuntäckande översiktsplanen från 2005 består av ca 200 sidor kart- och textmaterial. Materialet finns att läsa uppdelat på kapitel här nedan. 

Det är flera delar av den kommunövergripande översiktsplanen som inte längre gäller eftersom den ersatts med översiktsplan för just den delen, t.ex. Växjö stad, Gemla, Åryd, Rottne och Ingelstad.

Under varje mandatperiod ska översiktsplanens aktualitet bedömas. Detta gjordes senast 2014. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2017