Del: Rottne

Rottne ligger 2 mil nordost om Växjö stad, mitt emellan Sörabysjön och sjön Innaren. I den fördjupade översiktsplanen som vann laga kraft 2010 beskrivs kommunens syn på Rottnes framtida markanvändning.

Den fördjupade översiktsplanen innebär i korta drag att nya bostäder är möjliga på Kungsvägen, Nybergs hage, Ängsvägen, Näckrosvägen samt i centrum. Planen innebär också att ett fritidscenter är möjligt vid Vidingeskans, Vinninge och på Söraby gärde samt ett vägreservat norr om Jonsgården för att ge möjlighet till ny infart mellan Växjövägen och Kopparvägen. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2017