Del: Ingelstad

Översiktsplan för Växjö kommun, del Ingelstad antogs av kommunfullmäktige 2016-05-18.

Den attraktiva kulturmiljöbygden

De vidsträckta odlingsmarkerna brukas som de gjorts i urminnes tider och tillsammans med natur- och rekreationsområden samt vattendragen bidrar de till höga rekreationsvärden. Ingelstads invånare rör sig gärna i de gröna stråk som finns och gärna runt Torsjön där de upplever det skiftande kulturlandskapet där äldre bebyggelse blandas med ny. Gröna områden blandas med ny bebyggelse på ett tilltalande sätt.

Samhället med god service och goda pendlingsmöjligheter 

Det korta avståndet till Växjö i norr och Tingsryd i söder bidrar till att orten och bygden är en attraktiv ort för boende och näringslivet. Många invånare väljer att pendla till orter norr och söder om Ingelstad men de goda förbindelserna och det utvecklade näringslivet välkomnar även till inpendling. Bostäder och butiker samt service finns i centrum där även nya mötesplatser skapats för ortens invånare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017