Gällande översiktsplan

Växjö kommun har en översiktsplan som består av nio delar. Delarna är antagna av kommunfullmäktige vid olika tidpunkter. Översiktsplanen 2005 gäller i grunden som en stomme och har sedan kompletterats och ersatts av delarna därefter.

På grund av att förhållandena är mer komplicerade i de större tätorterna och staden, har översiktsplanen blivit mer detaljerad här. Vindbruk och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är tillägg till översiktsplanen. Med ett tillägg kan vi framhäva en särskild fråga för hela kommunens yta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2018
Trafik och stadsplanering