Anslagstavla

På Växjö kommuns anslagstavla anslår vi:

  • Justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.
  • Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden.
  • Meddelanden om delegationsbeslut som inte anmäls till en nämnd.
  • Meddelanden om kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som ska anslås enligt lag eller annan författning. 

Anslagen är sorterade under respektive styrelse eller nämnd nedan. Anslagstavlan finns även tillgänglig via en datorterminal i kommunhusets reception på Västra Esplanaden 18.

Överklagan

Om du som kommuninvånare vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten i Växjö inom tre veckor från den dag då Växjö kommun har publicerat det på anslagstavlan. Du måste ange vilket beslut som du vill överklaga och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Kommunfullmäktige 2018-01-30

Anslås: 2018-02-02

Nedtages: 2018-02-26

Kommunfullmäktige 2018-02-27

Anslås: 2018-02-15

Nedtages: 2018-03-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-23

Anslås: 2018-02-05

Nedtages: 2018-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-30

Anslås: 2018-02-05

Nedtages: 2018-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-06

Anslås: 2018-02-09

Nedtages: 2018-03-05

Kommunstyrelsen 2018-02-06

Anslås: 2018-02-09

Nedtages: 2018-03-05

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2018-02-12

Anslås: 2018-02-15

Nedtages: 2018-03-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-13

Anslås: 2018-02-16

Nedtages: 2018-03-12

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-02-15

Anslås: 2018-02-21

Nedtages: 2018-03-15

Kultur- och fritidsnämnden extrainsatt arbetsutskott 2018-01-31

Anslås: 2018-02-01

Nedtages: 2018-02-23

Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-31

Anslås: 2018-02-07

Nedtages: 2018-03-01

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-02-14

Anslås: 2018-02-21

Nedtages: 2018-03-15

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2018-02-13

Anslås: 2018-02-16

Nedtages: 2018-03-12

Nämden för arbete och välfärd 2018-02-07

Anslås: 2018-02-07

Nedtages: 2018-03-01

Nämnden för arbete och välfärd 2018-02-07

Anslås: 2018-02-12

Nedtages: 2018-03-16

Nämnden för arbete och välfärd arbetsutskott 2018-02-14

Anslås: 2018-02-19

Nedtages: 2018-03-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-02-07

Anslås: 2018-02-12

Nedtages: 2018-03-06

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-08

Anslås: 2018-02-13

Nedtages: 2018-03-07

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-24

Anslås: 2018-01-24

Nedtages: 2018-02-24

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-24, anslagsbevis

Anslås: 2018-01-24

Nedtages: 2018-02-24

Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-24, fullständigt protokoll

Anslås: 2018-01-31

Nedtages: 2018-03-03

Protokoll inklusive anslagsbevis utbildningsnämnden avseende paragraf 24 2018-02-07

Anslås: 2018-02-07

Nedtages: 2018-03-07

Protokoll inklusive anslagsbevis utbildningsnämnden avseende paragraferna 10 17 18 19 2018-02-07

Anslås: 2018-02-07

Nedtages: 2018-03-07

Protokoll utbildningsnämnden 2018-02-07

Anslås: 2018-02-13

Nedtages: 2018-03-13

Protokoll utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-07

Anslås: 2018-02-13

Nedtages: 2018-03-13

Anslagsbevis utbildningsnämnden 2018-02-07

Anslås: 2018-02-13

Nedtages: 2018-03-13

Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-02-07

Anslås: 2018-02-13

Nedtages: 2018-03-13

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Kommunens revisorer protokoll 2018-01-23

Anslås: 2018-02-08

Nedtages: 2018-03-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Politik och demokrati